Lonneke Metselaar

Portfolio

Tekst & Uitleg

Tekst

Bij Earth & Education ben je aan het juiste adres voor alles op het gebied van tekstschrijven en (eind)redactie. Voorkom fouten en til je teksten naar een hoger niveau.

BUCH Gemeenten

Bij de BUCH gemeenten verzorg ik de externe communicatie op het gebied van beleid en uitvoeringsprogramma circulaire economie. Ik schrijf persberichten, raadsinformatiebrieven en redigeer beleidsplannen. Uitgangspunt is ingewikkelde ambtelijke taal toegankelijk én prettig leesbaar te maken. 

Links

De Broedmachine

Voor de Broedmachine schrijf ik webteksten en redigeer ik berichten. 

Links

UITLEG

Earth & Education levert maatwerk lesmateriaal. Samen met de opdrachtgever en
eindgebruiker wordt bekeken hoe leerdoelen verwerkt kunnen worden in educatief
lesmateriaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van activerende didactiek.

De Geo

De Geo van ThiemeMeulenhoff is de alom bekende aardrijkskunde methode voor de basisvorming, leerwegen en tweede fase. Ik schrijf al meer dan tien jaar hoofdstukken voor de lesboeken, opdrachten voor de werkboeken en digitaal (toets)materiaal voor edition. Hierbij zorg ik ervoor dat de kopij voldoet aan het concept en de kerndoelen van de lesmethode.

Links

Thema’s

De lesmethode Thema’s Maatschappijleer van uitgeverij Essener sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s rechtsstaat, parlementaire democratie, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat.  Voor dit laatste hoofdstuk heb ik meegewerkt aan de herziening van het werkboek.

Links

Training en e-learning

Ik ontwikkel ook  leermiddelen voor bedrijven. Voor ACTA Dental Education werkte ik mee aan e-learningmodules voor de opleiding van preventie-assistent en voor KIWA training redigeer en ontwikkel ik boeken voor technische trainingen. 

Links

Toetsen

Toetsing is een belangrijk onderdeel in het onderwijs. Studenten en leerlingen steken tijd en energie in het leren van de lesstof en daar moet een kwalitatief goede toets tegenover staan. Zowel voor De Geo, als voor Mundo (methode mens en maatschappij) schrijf ik toetsen voor docenten en zelftoetsen. Daarnaast volg ik regelmatig cursussen over dit onderwerp bij het Cito.

Links

Beeldkraken

Tegenwoordig zien jongeren in één dag evenveel beelden als een burger in de gouden eeuw zijn hele leven. Beeldkraken maakt jongeren bewust van de invloed van beelden. Docenten kunnen meer doen met het onderwerp van een afbeelding door gratis opdrachten voor lessen geschiedenis, maatschappijleer, CKV en Nederlands.

Links

Wil je mij een vraag stellen?